Marmara OSB’den Kamuoyu Açıklaması | Bandirma.com.tr

23 Haziran 2022 - 08:46

Marmara OSB’den Kamuoyu Açıklaması

03 Mayıs 2022 tarihinde Fox TV’de Selçuk TEPELİ’nin sunmuş olduğu Ana Haber Bülteni’nde
OSB’miz hakkında çıkmış olan asılsız haberde iddia edilenlerin aksine OSB alanımızda ekili ve dikili
herhangi bir alanda kesinlikle altyapı çalışması yapılmamaktadır.

Marmara OSB’den Kamuoyu Açıklaması
Son Güncelleme :

16 Mayıs 2022 - 18:50

google haberler

FOX ANA HABER
03 MAYIS 2022 TARİHLİ “VATAN TOPRAĞININ KATLİ”
MANŞETİ ALTINDA VERİLEN HABERE İLİŞKİN
CEVAP VE DÜZELTME METNİ


03 Mayıs 2022 tarihinde Fox TV’de Selçuk TEPELİ’nin sunmuş olduğu Ana Haber Bülteni’nde
OSB’miz hakkında çıkmış olan asılsız haberde iddia edilenlerin aksine OSB alanımızda ekili ve dikili
herhangi bir alanda kesinlikle altyapı çalışması yapılmamaktadır.
Sorumlu habercilik ilkesi gereği, taraflardan biri olan bizlere de mikrofon uzatılıp gerçekler
bütün çıplaklığı ile haberinize konu edilebilecekken, tamamen tek taraflı bir yaklaşımla haber sunumu
gerçekleştirilmiştir.
“Vatan Toprağının Katli” gibi rencide edici ve kabul edilemez bir manşetle gösterilen ve
hemen akabinde “Bayağı bir şey yapacaklar, üretecekler “sanki” göreceğiz sonra” şeklindeki ifadelerle
sunulan haberinizde, ekili tarım alanlarını vahşice katlettiğimiz imajı verilmektedir. Söz konusu haber
manşeti ve haber içinde yer alan ifadeler, küçük düşürücü ve aşağılayıcı niteliği haiz olup, tarafsızlık,
gerçeklik ve doğruluk ilkelerine de bütünü ile aykırıdır.
HABERİN DOĞRUSU ŞUDUR:
Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 8.000.000 M2 değil,
toplam 74 parselden oluşan 2.100.000 M2 alan üzerinde, ÇED yönetmeliğine tabi olmayan Yüksek
Teknolojili İhtisas OSB olarak planlanmış olup, bugün itibariyle 67 parselin kamulaştırma işlemleri
tamamlanarak mülkiyetleri OSB adına kesin olarak tescil edilmiştir. Kamulaştırmaya konu alanın 6.
veya 1. sınıf tarım arazisi olup olmadığına yönelik, kamulaştırma kararının yürütmesini durduran
herhangi bir mahkeme kararı yada bilirkişi tespitinin beklenmesini gerektiren hukuki bir süreç de söz
konusu değildir.
Haberinizde konu olan “Mahkeme Kararı Beklenmedi” ifadesi için ise sizlere sadece
söyleyebileceğimiz, “Keşke hukuk müşavirinize bir danışsaydınız” olacaktır. Bu itibarla haberinizde
söylendiği gibi araziler üzerinde kamulaştırma işlemleri sonuçlanmadan herhangi bir faaliyet yapılması
söz konusu değildir. Habercilerin değil, kişilerin oluşturduğu görüntülere konu araziler ile OSB
içindeki kamulaştırma kararına konu tüm parsellerin ilgili mahkemeler tarafından tayin olunan
kamulaştırma bedelleri ödenerek mülkiyetleri OSB adına tescil edilmiştir. Bu süreç 2019 yılı Temmuz
ayından bu yana devam etmekte olup, bir kısım arazilerin kamulaştırılması ise malikler ile yapılan
uzlaşma sonucu rızaya dayalı olarak mahkemeye gitmeden gerçekleşmiştir. Esasen tüm bu bilgiler,
yalan haberi oluşturan kişiler tarafından da gayet iyi bilinmektedir.
Kaldı ki, Marmara OSB alanı 2016 yılında Bakanlıkça belirlenmiş olup 2018 yılında Balıkesir
Çevre Düzeni Planlarında OSB alanı yani Sanayi Alanı olarak işaretlenmiş ve bu durum tüm arsa
maliklerine bildirilmiştir.
Alt yapı çalışmaları etaplar halinde planlanmış olan OSB alanı içinde, bu aşamada (yalnızca)
Kasım 2021 tarihine kadar kamulaştırma işlemleri tamamlanarak mülkiyeti OSB’ne geçen arazilerde
altyapı planlaması yapılmış olup, esasen mülkiyet değişikliği sebebi ile bu arazilerde herhangi bir
tarımsal faaliyetin sürdürülmesi de söz konusu değildir.
2021 yılı Kasım ayından sonra kamulaştırılarak OSB mülkiyetine geçmiş, ancak bu arada eski
sahipleri tarafından ekilmiş olan arazilerde ise Haziran ayında yapılacak olan ürün hasadına kadar
herhangi bir altyapı çalışması planlanmamıştır. Yalan haberi oluşturarak bizleri haksız yere hedef
almanızı temin etmeye çalışan şahıs ise mülkiyeti OSB’ne geçmesine rağmen, arazi üzerinde ekim
yapan ve geçen hafta bizden ürün hasadı için izin isteyen ve kendisine bu izni verdiğimiz bir kişidir.
Esasen, OSB alanı içinde bu şekilde ekim yapılmış olan bir parsel daha mevcut olup, bu iki
arazideki alt yapı çalışmaları yapılacak olan hasat sonrasına göre planlanmış bulunulmaktadır.
Bununla beraber haberde konu edilen pek çok bilgi de yanlış ve yanıltıcıdır.
Haberinizde geçen şekli ile ne ismimiz Metal İhtisas OSB, ne alanımız 8 Milyon m2, ne de
OSB’de ne üretileceği belirsizdir… Halbuki “Google” dan basit bir arama yaptırsanız özel idare,
belediye ve üniversite ile işbirliğimizden, verilmiş mülakat ve yayınlarımızdan konunun özünü de
gerçeğini de öğrenebilir, tarafsız ve doğru habercilik ilkeleri gereği, OSB’nin Bölgeye sunacağı ARGE,
sanayi, ticari ve istihdam alanlarındaki katkıları da haberinize konu yapabilirdiniz.
Ciddi bir haber kurumundan beklenen, büyük bir sui niyetle cep telefonu görüntülerinden
oluşturulmaya çalışılan yalan yanlış bilgilere haber değeri vererek kamuoyunu yanıltmak değil, halkı
doğru bilgiye dayalı gerçek haberle buluşturmaktır. Cevap hakkımızın kullanılmasına imkan verilmesi
gerektiği düşüncesi ile tüzel kişiliğimizin bu hususta her türlü idari ve hukuki süreç hakkında gerekli
bilgilendirmeyi yapmaya hazır olduğunu özellikle belirtmek isteriz.
Hukuki haklarımız saklı kalmak üzere, sorumlu yayıncılık ilkeleri ve 6112 sayılı Kanun’un 18.
Maddesi hükmü gereği, iş bu cevap ve düzeltme metninin aynı haber kuşağında yayınlanmasını rica
eder, iyi günler dilerim.
Saadettin ÇAY
Yönetim Kurulu Başkanı

avşa adası otelleri
avşa adası otelleri
x