Davalarda Avukat Tutmak | Bandirma.com.tr

30 Kasım 2023 - 07:42

Davalarda Avukat Tutmak

Davalarda Avukat Tutmak
Son Güncelleme :

23 Mart 2022 - 9:00

215
google haberler

Türk Hukukunda avukat ile temsil, yasada ifade edilen istisnalar haricinde zorunlu değildir. Kişi, hakkındaki davaları bizzat takip ederek müdafaasını yapabilir. Taraf ehliyetini haiz her kişi, davasında kendisini temsil etme hakkına sahiptir. Fakat, Bandırma avukat ile temsil olunmak; dava neticesinde menfi bir karar ile karşı karşıya kalmamak, hak, menfaat ve zaman kaybı yaşamamak ve olası zararların muhatabı olmamak adına son derece önemlidir.

Kanun koyucu, avukat mecburiyeti arasın yahut aramasın, bir ceza davasının gerek müşteki gerekse sanık olmak suretiyle tarafı olan kişinin ceza avukatından hukuki yardım alması, yargılamanın daha etkin bir şekilde tezahür etmesi adına isabetlidir. Zira,bir Bandırma avukatlık bürosu aracılığı ile alınacak hukuki destek sayesinde yargılama sürecinde meydana gelebilecek usul hatalarının, ihmali işlemlerin yaşanmasına mani olur ve yasal hakların yargı önünde efektif bir biçimde ileri sürülmesine vesile olur.

Davaların hangisinde avukat gerektiği yasalar ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda; küçükler, kendini müdafaa edemeyecek düzeyde malul, sağır ve dilsiz olanlar ve ceza alt sınırı 5 yıldan daha fazla olan suçlarda yargılanan kişilerin ceza avukatı tutması zorunludur. Fakat, avukat tutmaya yeterli ekonomik gücü bulunmayan kişiler için Barolar ücretsiz avukat atar. Bir başka deyişle, yukarıda ifade edilen hallerde avukat tutmak mecburiyeti bulunur. Şayet kişi, avukat tutacak maddi imkana sahip değilse bu durumda Baro tarafından bir avukat yetkilendirilir.

Avukatlık mesleği, son derece kutsal ve önemlidir. Bu itibarla uzmanlık ve profesyonellik gerektirir. Hayatın her alanını, hukuk kuralları ile tanzim edilmiştir. Bu kurallardan doğan işlem ve uyuşmazlıklarda hatalı veya ihmali bir davranış sebebiyle hak kaybı yaşamamak adına uzman ve profesyonel bir avukattan hukuki danışmanlık hizmeti almak, telafisi güç zararların yaşanmaması adına son derece önemlidir. Bandırma avukat ile iletişim sağlanarak somut olaya ilişkin en nitelikli hukuki desteği talep ederek hukuki işlemlerin eksiksiz bir şekilde yürütülmesini sağlamak isabetli olacaktır.

Alt Sınırı 5 Yıldan Fazla Hapis Ceza Gerektiren Suçlar

 • Davalarda avukat tutmanın mecburi kılındığı, alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçların bazılarını ifade etmek gerekirse:
 • Kasten adam öldürme suçu,
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu,
 • Rüşvet suçu,
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu,
 • Zimmet suçu,
 • Resmi belgede sahtecilik suçu,
 • Hileli iflas suçu,
 • İrtikap suçu,
 • Taksirle ölüme neden olma,
 • Yağma – Gasp suçu.

Avukatlar, üstlendiği dava dosyalarını detaylı bir şekilde tetkik ederek dosyaya ilişkin ehemmiyetli hususları müvekkili ile paylaşır. Dosyada, müvekkilinin aleyhine ya da lehine yer alan bilgileri müvekkiline ifade eder. Deneyimli ve profesyonel bir avukat, müvekkili ile kurduğu ilişkide gerekli yerlerde bilgilendirmelerde, tavsiyelerde ve ikazlarda bulunarak sürecin doğru, sorunsuz ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlar.

nev bandırma
bandırma web tasarım villa kirala Harley Davidson
avşa adası otelleri
x