Basit Yaralama ve Kasten Yaralamanın Nitelikli Hali | Bandirma.com.tr

22 Ocak 2022 - 15:08

Basit Yaralama ve Kasten Yaralamanın Nitelikli Hali

Basit Yaralama ve Kasten Yaralamanın Nitelikli Hali
Son Güncelleme :

08 Ocak 2022 - 11:18

google haberler
hemoroid

Kasten yaralama suçunun temel işleniş şekli ve bu şekle öngörülen ceza müeyyidesi, Türk Ceza Kanunu md.86/1’de düzenlenmiştir. Kanun koyucu, bir başkasının bedenine yönelik acı verici davranışları, eylemleri, kişinin algılama yeteneğini ve sağlığını hedef alan saldırıları gerçekleştiren kişininin kasten yaralama suçunda fail olduğunu ifade etmektedir. Kasten yaralama suçu söz konusu olduğunda fail, 1 yıl ile 3 yıl arasında süreli hapis cezasına çarptırılır.

Basit Yaralama Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu md.86/2 düzenlemesi, basit yaralama suçu uygulamada sıkça karşılaşılan suç tiplerindendir. Basit yaralama suçu; kişi üzerinde temel ve basit tıbbi müdahalelerin uygulanması ile giderilebilecek etkiye neden olan fiillerde söz konusudur. Basit yaralama suçunun cezası 4 ay ile 1 yıl arasında süreli hapis cezası veya adli para cezasıdır. Adli para cezası için yasada öngörülen alt sınır 5 gün olup üst sınır 730 gündür.

Kasten Yaralamanın Nitelikli Hali ve Cezası

Kasten yaralama suçu, belirli koşullarda ve özelliklerde işlendiği takdirde suça ilişkin öngörülen temel ceza artırılarak uygulanır. Bu husus Türk Ceza Kanunu md.86/3’te düzenlenmiştir. Buna göre, kasten yaralama suçu;

 • Alt soya, üst soya, eşe ya da kardeşlerden birisine karşı işlenirse,
 • Bedenen ve ruhen kendisini savunma olanağı bulunmayan kimselere karşı işlenirse,
 • İcra edilen kamu görevinden dolayı işlenirse,
 • Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenirse,
 • Silah ile işlenirse,

Suçun failine verilecek ceza yarı oranda artırılır.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

Kasten yaralama suçu nedeniyle kimi durumlarda oldukça ağır neticeler meydana gelebilir. Bu tür ağır sonuçlarda ağırlaşmış yaralama suçundan yargılama yapılır. Bu itibarla hukuki sorumluluk TCK md.86 değil, TCK md.87 üzerinden hasıl olur. Yasada düzenlenen bu haller şu şekilde sıralanabilir:

 • Kasten yaralama sonucunda kişinin duyu ya da organlarının zayıflaması,
 • Konuşmasında sürekli zorluk meydana gelmesi,
 • Yüzünde kalıcı bir iz oluşması,
 • Hayatın tehlikeye girmesi,
 • Kasten yaralamanın bir gebeye yönelik olması ve bebeğin vaktinden önce doğması.

İfade edilen neticelerine meydana gelmesi halinde kasten yaralama suçu için hülmedilecek ceza ne ise 1 kat artırılarak hükmedilir. Kasten yaralama suçu nedeniyle yukarıda sıralanan sonuçlardan daha ağır sonuçlar da meydana gelebilir. Bu sonuçlar ise şu şekildedir:

 • Kasten yaralama suçu ile birlikte mağdurun iyileşme imkanı mevcut olmayan bir hastalığa yakalnması ya da bitkisel hayata girmesi,
 • Organ veya duyulardan birinin işlevini kaybetmesi,
 • Çocuk sahibi olma imkanının kaybedilmesi,
 • Konuşma yetisinin kaybedilmesi,
 • Yüzünde kalıcı bir değişiklik meydana gelmesi,
 • Gebe birisine yönelik işlenen kasten yaralama suçu nedeniyle çocuğun düşmesi.

 

Sıralanan durumlarda, kasten yaralama cezası iki kat artırılarak uygulanır. Görüleceği üzere kasten yaralama suçu nedeniyle oldukça ağır cezai yaptırımlar düzenlenmiştir. Bu itibarla, kasten yaralama suçunu konu alan davalarda hukuki yardım almak oldukça önemlidir.

 

bandırma web tasarım

avşa adası otelleri
BANDIRMA HABERLERİ
avşa adası otelleri
x