Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 59 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi,

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Öğretim Üyesi ve Elemanı 59 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 18 ekim 2021 olacak.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖNCELİKLİ ALAN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

ilanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

1) BAŞVURU BELGELERİ

1.1.) PROFESÖR

Profesör kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan profesör adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstererek ekleyecekleri;

1)*Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği

2)*Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği

3)*Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık mezuniyet belgesinin onaylı örneği

4)*Doçentlik Belgesinin onaylı örneği

5)*Özgeçmiş

6)*Yayın listesi

7)*Bilimsel çalışma ve yayınlar

8)*Yabancı Dil Belgesi

9)*Kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar

10)*Eğitim-öğretim faaliyetleri

11)*Yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları

12)*Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgilerini

13)*Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli

kapsayan dosyalarını 8 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne aşağıdaki belgeleri de ekleyerek şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Ortak Belgeler:

14) Fotoğraf (2 adet)

15) Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,

16) Adli Sicil Kaydı

17) Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)

1.2.) DOÇENT

Doçent kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan doçent adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalmı/programmı belirtir dilekçelerine ekleyecekleri;

1)*Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği

2)*Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği

3)*Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık mezuniyet belgesinin onaylı örneği

4)*Doçentlik Belgesinin onaylı örneği

5)*Özgeçmiş

6)*Yayın listesi

7)*Bilimsel çalışma ve yayınlar

8)*Yabancı Dil Belgesi

9)*Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli

kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne aşağıdaki belgeleri de ekleyerek şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Ortak Belgeler:

10) Fotoğraf (2 adet)

11) Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,

12) Adli Sicil Kaydı

13) Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)

1.3.) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirten dilekçelerine ekleyecekleri;

1)*Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği

2)*Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği

3)*Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık mezuniyet belgesinin onaylı örneği

4)*Özgeçmiş

5)*Yayın listesi

6)*Bilimsel çalışma ve yayınlar

7)*Yabancı Dil Belgesi

8)*Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli

kapsayan dosyalarını 6 takım halinde ilgili Birime (Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne) aşağıdaki belgeleri de ekleyerek şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Ortak Belgeler:

9) Fotoğraf (2 adet)

10) Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi

11) Adli Sicil Kaydı

12) Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)

2) İlgili Yönetim Kurulları adaylardan deneme dersi yapmalarını isteyebilir.

3) Personel Daire Başkanlığı http://pdb.bandirma.edu.tr internet sayfasında yayımlanan başvuru formu ile başvuru yapılması gerekmektedir.

4) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır.

6) Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Postaya verilen başvuruların süresi içinde ilgili birime ulaşması adayların sorumluluğunda olup postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

NOT: Onaylı istenen belgelerini, yayın listelerini ve ortak belgeleri yazılı olarak teslim etmek kaydıyla; adaylar isterlerse * işaretli belgelerini istenilen takım adedi kadar PDF formatında elektronik ortamda (USB Bellek / Flash Bellek) verebilirler.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

Ortak Belgeler ve hizmet cetvelinde e-Devlet üzerinden alınanlar kabul edilmektedir.

Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenebilecektir.

Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

İlan : 04 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete

Başvuru Başlangıç : 04 Ekim 2021

Başvuru Bitiş : 18 Ekim 2021

nev bandırma