Bandırma Kültür Sanat | Bandirma.com.tr

5 Aralık 2023 - 14:11

Bandırma Kültür Sanat

bandirma-festivalEğitim düzeyindeki gelişmişlik, Bandırma’nın sosyal ve kültürel yaşamına da büyük canlılık kazandırmaktadır. Bandırmalılar yıl boyunca sergi, panel, konferans, konser, gösteri gibi çeşitli kültür ve sanat olaylarını izleme olanağı bulmaktadır.

Ayrıca her yıl Haziran ayı içersinde Belediye tarafından düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, kentin Kültürel yaşamında özel bir yere sahiptir.

Bandırma’da bölgemizden ve özellikle Pers Satraplığı’nın merkezi olan Daskyleion (Ergili) da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin sergilendiği Arkeoloji Müzesi bulunmaktadır.

Çalışmaları halen devam eden Daskyleion kazıları, Bandırma’nın gelecekteki önemli antik değerlerini ortaya çıkaracaktır. Bu çalışmalar Bandırma’nın turistik değerlerine, Kyzikos antik kenti kalıntıları ile birlikte yeni değerler kazandıracaktır.

Bandırma Şehir merkezinde, tarihi değer taşıyan çok sayıda yapı bulunmaktadır. Geçmişin izlerini bugünlere ulaştıran bu yapıların önemlileri şunlardır:
* Haydarçavuş Camii
* Haydarçavuş Çeşmesi
* Öğretmenevi Binası
* Eski Askerlik Şubesi Binası
* Dekanlık Binası
* Eski İskele Binası
* Yeni Kütüphane Binası (Eski Tekel Binası)
* Çelikspor Lokali (Eski Gar Binası)
* Sunullah Camii
* Bandırma İlköğretim Okulu Binası
* Hükümet Konağı
* Ulu Camii

Bandırma folklor yönünden de zengin bir birikime sahiptir. Yöreye özgü gelenek ve göreneklerin bazıları hala yaşatılmaktadır.

Bandırma genelde göç alan bir yerleşim merkezi olduğu için, göçle gelen ailelerin gelenekleri Bandırma’da yaşatılmaktadır. Gelenek ve görenekler daha çok bölgesel özellik göstermektedir. Sadece Bandırma’ya özgü gelenekler çok bilinmemektedir.

Evlenme:
Önceden haber verilerek kız evine “dünürcü” gönderilir. Dünürcüler kız evine çiçek ve çikolata getirir. Genelde aile büyüklerinin ve çok yakın akrabaların (amca, ağabey, kardeş, hala, teyze v.s.) katılımıyla yapılan kız isteme töreninde, damat adayının babası ya da bir büyüğü tarafından gelin adayı babasından istenir. Kızın verildiğinin ifadesi olarak damat adayının yakınlarına mendil verilir.

Ertesi gün, “söz” alışverişi için taraflar buluşur ve karşılıklı olarak birbirleri için (kız tarafı damat için, erkek tarafı gelin için) alışveriş yaparlar.

Alınan hediyeler yakınlara ve tanıdıklara gösterilir. Daha sonra kararlaştırılan bir günde, erkek tarafı yakın akrabalarla birlikte kız için alınan söz hediyelerini “söz bohçası” ile kız evine götürür. Hediyeler bırakılır ve söz yüzükleri takılır. Kız tarafı da hediyeleri erkek tarafına verir.

Daha sonra taraflarca kararlaştırılan bir günde nişan alış verişi yapılır. Söz alış verişinde olduğu gibi taraflar yine karşılıklı olarak birbirlerine hediyeler alırlar. Nişan alışverişi daha kapsamlıdır. Nişan alış verişi de ailelerden katılımlarla topluca yapılır. Sözde olduğu gibi nişanda alınan hediyeler de akraba ve yakınlara gösterilir.

Kararlaştırılan nişan gününde erkek tarafı “nişan bohçası” ile kız için alınan hediyeleri kız evine getirir, kız tarafı da damat için alınan hediyeleri erkek tarafına verir. Daha sonra topluca nişan töreninin yapılacağı yere gidilir.

Nişana her iki tarafın da tüm akraba ve tanıdıkları çağrılır. Nişanda, gelin ve damat adaylarına hediyelerin takıldığı “takı” töreni, ikram ve eğlence yapılır.

“Bandırmalı Güzelim” adıyla ünlenen Bandırma türküsünün sözleri şöyledir.
Acı biberim acı
Ateşe koydum sacı
Şimdiki kızlar kaçıyor
Bandırmalı güzelim
Nedir bunun ilacı?
El edersem eve gel
Göz edersem cama gel
Hiçbir şeyler bilmezsen
Bandırmalı güzelim
Al testiyi suya gel
Penceresi tül perde
Perdenin ucu yerde
Yürek oynar can titrer
Bandırmalı güzelim
Beni gördüğüm yerde

Bandırma doğumlu olan tanınmış kişilerin bazıları şunlardır:
Salah BİRSEL: Şair-Yazar
Şevket ALTUĞ: Tiyatro-Sinema sanatçısı
Bedii Faik AKIN: Gazeteci-Yazar
Orhan İSLİMYELİ: Karikatürcü
Ali ACAR: Kıkpınar başpehlivanı
Sabri ACAR: Kırkpınar başpehlivanı
İzzet Altınbaş: Bestekâr

nev bandırma
avşa adası otelleri
x